Velkommen til Island eXplorer!

Featured

Weekenden 7-8. oktober 2017 byder på 10. udgave af adventureracet i hvad der efter vores mening er Danmarks bedste AR-terræn. Der vil være klipper, strande, klitter, hav, skov, søer og forhåbentlig også lidt solskin så øen kan leve op til sit rygte som solskinsøen.

Forvent klassisk adventure race på Bornholmsk, med en vindertid på ca. 8 timer.

Vi ses til oktober!

Læs mere om løbet på vores Facebookside her: www.facebook.com/IEXBornholm.

Welcome to Island eXplorer!

Featured

The weekend of october 7-8 2017, we’re welcoming you back to the 10th edition of the adventure race in, what we believe to be the best AR-terrain in Denmark!

There will be steep cliffs, deep forests, open farmland, beaches and hopefully a little sun, so that the island can live up to it’s name as the sunshine island! Classic Island Explorer in other words!

Expect a winning time of approximately 8 hours.

See you in october!

Find more updates and pictures here: www.facebook.com/IEXBornholm.

XPD Light unfortunately cancelled

Due to too few teams, we have unfortunately had to cancel this year’s XPD light distance.

With only five registered teams our experience is, that you, as participants will not get as good a race, as you deserve, and in addition it will be a lot of logistics and planning from our side.

Unfortunately, it is a trend that seems to be in Denmark, and to some extent also abroad. We do not know why it happens, but we love the longer races, and to be allowed to show you so many little hidden parts of Bornholm as possible. So the possibility for longer races on Bornholm is certainly not dead, but for this year it is put on hold.

The registered XPD Light teams have received an e-mail with information about this and luckily most have chosen to run the Challenge-distance instead. So now we are using all our energy to make a really great Challenge race for you! We look forward to seeing you soon!

XPD Light desværre aflyst

På grund af for få tilmeldte hold, har vi desværre set os nødsaget til nu at tage afgørelsen om, at aflyse årets XPD light distance.

Med kun 5 tilmeldte hold siger vores erfaring os, at I som deltagere ikke vil få det ud af racet, som I fortjener, og i tillæg er det meget logistik og planlægning fra vores side.

Det er desværre en tendens, der lader til at gå igen i hele landet, og til dels også i udlandet. Vi ved ikke, hvorfor det sker, men vi brænder for de længere løb, og for at få lov til at vise jer så mange små skjulte dele af Bornholm som overhovedet muligt.
Dermed er længere løb på Bornholm bestemt ikke dødt, men for i år sat i bero.

De tilmeldte XPD Light hold har fået mail med information om dette og heldigvis har de fleste valgt at køre Challenge-distancen i stedet. Så nu bruger vi alle vores kræfter på at skrue et virkelig fedt Challenge-race sammen til jer! Vi glæder os!

Dates and distances for 2016!

You have been waiting patiently and NOW we’re able to bring you the first details regarding this year’s Island Explorer!

While some of you are preparing to start the season, we’re offering a late-summer season ending on Bornholm!

Hold off the weekend of september 24-25, and finish off the season in style with one of two distances:

Challenge – expected winning time 8 hours
XPD light – expected winning time 14-16 hours

Datoer og distancer for 2016!

I har ventet tålmodigt – og NU kan vi offentliggøre de første detaljer om årets Island Explorer!

Mens sæsonen så småt er ved at starte kan vi offentliggøre et brag af en sæsonafslutning!

Sæt weekenden 24.-25. september af og få sluttet sæsonen af med en af vore to distancer;

Challenge – forventet vindertid ca. 8 timer
XPD light – forventet vindertid 14-16 timer