Regler

1. Hold og kategorier
Et hold på Master/DM består af 3 personer, et hold på Challenge består af 2 eller 3 personer. Løbet vil være konstrueret sådan at der ikke bør være nogen større fordel ved at være enten 2 eller 3 personer.

Der kan køres herre-, mix- eller damehold. Ved mindre end 5 hold i en klasse, slås klasserne sammen.

Holdet skal være samlet hele vejen (dvs. alle på holdet skal kunne se hinanden, og snakke sammen), medmindre andet er nævnt. Særligt vigtigt ved vandaktiviteter.

Alle deltagere på Master/DM skal være fyldt 18 år på løbsdagen, 16 år for Challenge. 16-17 årige kan deltage med skriftlig godkendelse fra forældre/værge.

Ved mindre end 10 tilmeldte hold 2 uger før løbet, forbeholder løbsarrangørene sig ret til at aflyse distancen. Tilmeldte hold vil da frit kunne få deres penge tilbage eller overføres til anden klasse mod mellemlægget.

2. Rangering og poster
Løbet er bygget op som en ekspedition. Der vil være “obligatoriske” og “valgfrie” poster.

Posterne skal tages i numerisk rækkefølge (1-2-3 osv), hvor intet andet er nævnt, men det er tilladt at springe poster over undervejs (fx 3-4-6).

Rangeringen vil afgøres efter:

  1. Antal skiftezoner/TA’er (tæller kun hvis der tages min. en post på både etapen før og efter)
  2. Antal “obligatoriske” poster
  3. Antal “valgfrie” poster
  4. Samlet tid (inden for maks-tiden)

Med andre ord DARU’s standardregler, pkt. 2.3 C.
Alle deltagere skal røre samtlige poster (langt de fleste poster vil være af Sport Ident typen, og hver deltager vil have en egen postbrik, men enkelte etaper kan benytte klippekort).

Hvis en post skulle være forsvundet vil holdene have fået udleveret en række minestrimler inden start. På en af disse skrives holdnummer og hænges hvor holdet mener posten skulle have været. Dette gælder også for senere-ankomne hold, der finder minestrimmel. Hvis ens holdnummer ikke figurerer på et stykke minestrimmel hvor posten skulle have været gives der ikke point for den.

Ved manglende poster meddeles dette ved næste bemandede post/TA.

3. Obligatorisk udstyr
Obligatorisk udstyr skal medbringes på de etaper hvor det er obligatorisk, og forevises på forlangende fra løbsledelsen.

Se mere om obligatorisk udstyr under punktet Udstyr.

4. Færdselsregler og adfærd
Færdselsregler skal til alle tider overholdes.

Privat ejendomsret respekteres, dvs. haver, hegn osv. må ikke forceres.

Der efterlades kun fodspor! Husk at få jeres emballage til mad med jer ud, og ser I affald fra andre hold så koster det jer højst et par sekunder at tage med, og I er med til at hjælpe med, at vi kan arrangere løb en anden gang!

Det er en konkurrence, og stemningen kan derfor godt blive ladet, men husk nu at det stadig er for sjov (og hæder og ære), så opfør jer fair over for hinanden.

Ses et hold i nød, SKAL disse hjælpes. Tidsforbrug vil blive godtskrevet.

5. Disciplinspecifike regler:

MTB:
Kun mountainbikes er tilladt. Dvs. fx ingen crosscykler.

Der må kun cykles på etablerede veje og stier. Cyklen må gerne bæres (ikke trækkes) gennem terræn.

Mellem solnedgang og solopgang skal der være en rød baglygte og en hvid forlygte tændt på cyklen (forlygte kan være pandelygte)

Kajak:
Der henvises til egen side om kajak.

Klatring:
Der skal bæres klatresele, korrekt spændt ind og instrukser fra crew SKAL følges.

Der skal bæres hjelm ved rebaktiviteter.

6. Håndtering af regler:
Protester afleveres senest 1 time efter målgang, underskrevet at samtlige på holdet. Disse vil blive vurderet af løbsledelsen hurtigst muligt.

Hvis løbsledelsen observerer overtrædelser undervejs i løbet vil disse straffes med sit-down straffe i næste bemandede skiftezone. Man vil under en sit-down straf ikke have adgang til kortmateriale eller have andet udstyr tilgængeligt.

Straffens varighed fastsættes af løbsledelsen. Varigheden er afhængig af overtrædelsens karakter.

Ved særlige grove tilfælde, eller gentagne brud på reglerne kan hold diskvalificeres.